03 886 85 886

Thi công Backdrop

 

  • Thiết bị đính kèm: Khung tự đứng, gia cố cố định
  • Chỉ từ 150.000 VNĐ/ngày

 

Liên hệ với chúng tôi