03 886 85 886

Thi công Backdrop

  • Thông số kỹ thuật: Chất liệu bạt 3.2mm, 3.6mm, bạt 2 da chống xuyên sáng
  • Thiết bị đính kèm: Khung tự đứng, gia cố cố định
  • Chỉ từ 150.000 VNĐ/ngày

 

Liên hệ với chúng tôi