03 886 85 886

MC sự kiện chuyên nghiệp

    Thông tin:

    • MC/ Hoạt náo viên : Đẹp trai/xinh gái
    • Tuổi : từ 20-25
    • Giọng tốt, kĩ năng tốt, tự tin và xử lí tình huống giỏi
    Liên hệ với chúng tôi