03 886 85 886

Cổng hơi 10m

Thông số chi tiết:

  • Đơn vị tính: cái
  • Bao gồm: màu đỏ, decal dán
  • Giá: Chỉ từ 3.000.000/cái/ngày (Chưa bao gồm vân chuyển)
Liên hệ với chúng tôi