03 886 85 886

Bao bố

Giá thuê bao bố: 20.000đ/bao/ngày

Tùy vào số lượng sẽ có giá ưu đãi

Liên hệ với chúng tôi