03 886 85 886

Băng khánh thành

  • Đơn vị tính: bộ
  • Bao gồm khay, băng, hoa, kéo, bao tay
  • Giá: Chỉ từ 120.000/bộ/ngày

Liên hệ với chúng tôi