03 886 85 886

Bàn bar

  • Đơn vị tính: cái
  • Mô tả: Bàn tròn, vải trắng
  • Giá: Chỉ từ 120.000/cái/ngày

Liên hệ với chúng tôi